Tēvs - vairāku izstāžu dalībnieks un titulu ieguvējs.